Voorlichting

 

Femme Vitaal Zorg werkt samen met betrokken zorg disciplines. En organiseert informatieve bijeenkomsten  voor vrouwen met onderwerpen zoals:

- Huiselijk geweld

- Voeding

- Veiligheid

- Gezondheid

- Opvoeden

- Seksualiteit

Het doel van deze voorlichtingsbijeenkomsten is om vrouwen bewust te maken van thema’s die van grote invloed kunnen zijn op hun leven.