Klachtenreglement

 

In een klachtenregeling of klachtenprocedure moet staan welke klachtencommissie de klachten behandelt, de wijze waarop deze commissie werkt, de termijn waarbinnen de klacht moet worden ingediend en binnen welke termijn het oordeel wordt medegedeeld. In de klachtenregeling van Femme Vitaal Zorg kunt u onder andere de onderstaande informatie terug vinden:

  • welke klachtencommissie de klachten behandelt
  • de wijze waarop deze commissie werkt
  • de termijn waarbinnen de klacht moet worden ingediend
  • binnen welke termijn het oordeel wordt medegedeeld