Advies

 

Financiële investeringen worden beperkt door bezuinigingen, terwijl wijken verslechten en problemen toenemen. Het is dus van groot belang om alert te blijven en met minder financiële middelen in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. Door de diversiteit van culturen, leefstijlen en inkomensniveaus in wijken én het huidige economische klimaat, is het erg belangrijk om de beperkte tijd en middelen gericht in te zetten en te kiezen voor de juiste benadering.

 

Femme Vitaal Zorg biedt advies op maat aan Gemeenten, Rijk en maatschappelijke partijen in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven. Samen willen wij de organisaties adviseren en ondersteunen bij het activeren van bijzondere doelgroepen, minder zelfredzame jongeren & vrouwen. Met als doel samen tot nieuwe inzichten en of aanpak te ontwikkelen die een positieve bijdrage leveren bij het ondersteunen van de doelgroep in hun weg naar onderwijs, werk of andere zinvolle dagbesteding en het behoud daarvan.