Zorg voor elkaar 

 

Femme Vitaal Zorg stelt de kracht van de vrouw centraal. Vrouwen en gezinnen die mede door bijvoorbeeld door een scheiding, huiselijk geweld of psychische problemen, in een moeilijke positie zijn gekomen worden ondersteund bij het zelfstandig worden. 

 

Krachtwerk methodiek

 

Femme Vitaal Zorg werkt met de methode Krachtwerk. Krachtwerk is een krachtgericht begeleidingstraject voor mensen in probleemsituaties die in sociaal isolement dreigen te raken. Krachtwerk wordt vooral ingezet in de maatschappelijke opvang, in de vrouwenopvang en bij de begeleiding en opvang van zwerfjongeren. Het doel is herstel in de richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij, net als iedere burger, in de samenleving meedoen en erbij horen. Bij herstel gaat het om een zingevend bestaan met hoop en zicht op een betere toekomst en leven in veiligheid. Krachtwerk is geënt op het Strengths model dat in de Verenigde staten is ontwikkeld.

 

 De krachtwerk methodiek kent onder andere de volgende principes:

  • aansluiten bij de eigen kracht van vrouwen;
  • onderzoeken wat vrouwen zelf belangrijk vinden in hun leven;
  • zelfstandigheid bevorderen en leergedrag stimuleren;
  • vrouwen worden gezien als deel van het hele gezinssysteem;
  • zoeken naar mogelijkheden binnen het eigen netwerk (familie, vrienden, buurt) en de gewone maatschappelijke voorzieningen, zoals huisarts en school;
  • de hulpverlener informeert, de vrouwen maken vervolgens eigen keuzes.